Realizator projektu:

logo instytut lukasiewicza
Instytut Łukasiewicza
ul. Jaskółcza 4/1,
30-105 Kraków
tel.: +48 12 340 93 70
http://instytutlukasiewicza.pl/
ministerstwo